نزد حکمای طب ایرانی، فصل بهار

زمانی است که مردم سرزمین معتدل

محتاج به پوشش زیاد به سبب سردی

هوا و نیز محتاج ترویح به سبب گرمی

هوا نباشند.

دکتر شهریار فتحی

شروع بهار به سبب روئیدن گیاهان و

برگ برآوردن درختان و ظهور شکوفه‌ها،

موجب سبزی و خرمی زمین است و باعث بارداری حیوانات و رونق چهره

و بدن و فربهی و سرخی رنگ رو و غیره می‌گردد.

برای ادامه مطلب به وب سایت سلامت روح و جسم مراجعه کنید

/ 0 نظر / 15 بازدید